Sorbenty wycieków paliw, olejów i płynów technologicznych
Produkty przeznaczone do pochłaniania różnorodnych cieczy stosowanych w przemyśle. W szczególności olejów, chłodziw, paliw, płynów hydraulicznych, roztworów kwasów i zasad, rozpuszczalników i cieczy technologicznych.