Ecosolv 3112
Preparat dedykowany do ciężkich zanieczyszczeń, typu smoła, asfalt, pyły przemysłowe wymieszane ze smarami i olejami. Skład chemiczny oparty na bezpiecznych rozpuszczalnikach i środkach powierzchniowo czynnych nie stwarzających zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz wymogów BHP.

Dedykowane dziedziny zastosowań: górnictwo, energetyka, przemysł ciężki

Aplikacja: myjnie w obiegu zamkniętym, mycie ciśnieniowe, mycie w wannach

karta techniczna : Ecosolv 3112