Preparaty Myjące
Gama produktów przeznaczona do czyszczenie dużych powierzchni, zanieczyszczonych  trudnymi do usunięcia substancjami. Obejmuje typowe osady spotykane w przemyśle a zwłaszcza: pyły, osady mineralne pochodzące z oddziaływania płynów technologicznych lub korozji, substancje pochodzenia organicznego (smary, oleje, smoła mazut, nagary) oraz produkty będące wynikiem oddziaływania organizmó żywych w tym bakterii i grzybów.